KLIMA: Utfordringene kan mestres

Verdensborgeren og humanisten Goethe sa en gang for lenge siden: ”Vi har profeter til høyre. Vi har profeter til venstre. Men, menneskeheten befinner seg i midten.” Når det gjelder menneskehetens klimautfordringer tilsier både fornuften og vår ansvarsfølelse for kommende generasjoners livsgrunnlag at markedsøkonomiske løsninger plasseres i midten – sammen med menneskeheten, skriver Lars Peder Nordbakken i Minervas nettavis.


Les hele artikkelen


 


Se også av Lars Peder Nordbakken:


Muligheter for alle

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »