IDÉDEBATT: Kampen om det liberale

Alle vil være liberale men knapt noen ønsker å bli identifisert med liberalismen. Har noen partier «eierskap» til begrepet liberal og hva er en meningsfull forståelse av begrepet? Dette er spørsmål Lars Fredrik Svendsen behandler i sin kronikk i Aftenposten.


Les kronikken

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »