FROKOSTMØTE: Kampen om det liberale

Hvordan gir den liberale politiske dimensjonen seg uttrykk i norske partier. Civita utfordret to partier og to politikere som står langt fra hverandre til å dele sin oppfatning av liberal politikk:SVs nestleder Audun Lysbakken og nestformann i FrP Per Sandberg. Interessen for debatt om grunnleggende politiske begreper er åpenbart stor. Over 160 mennesker hadde meldt seg på til dagens frokostmøte om forståelsen av begrepet liberal.


På tross av stor avstand hevder begge partier – SV og FrP – at de er liberale. Audun Lysbakken har gjort seg til talsmann for «liberal sosialisme», mens Per Sandberg betegner seg som liberalist og følgelig også liberal.


Lysbakken mener SV har tatt et oppgjør med «gamle idealer» og i dag fremstår som et liberalt sosialistisk parti. Han fremhevet partiets syn på betydningen av rettsstaten, mangfold og flyktninge – og innvandringspolitikk. Lysbakken understreket at SV har gått lenger enn noen andre partier i å stå opp for personvernet.


Per Sandberg fremholdt at han som liberalist følgelig også er liberal. Noe overraskende for tilhørerne fortalte han at han prinsipielt er for helt fri innvandring. Det lar seg derimot ikke gjennomføre i dagens Norge, mener han. Sandberg la i innlegget vekt på å trekke et skille mellom verdiliberalisme og økonomisk liberalisme. FrP er et økonomisk liberalistisk parti, sa han, og fremhevet at partiet har gått lenger enn Høyre i forslag om privatisering og skattelettelser. Han antydet også at partiets næringspolitikk er under forandring i mer liberal retning.


Begge innledere ble stilt til veggs av en engasjert forsamling. FrPs uklare syn på eierskap i næringslivet ble kritisert for å være lite i tråd med helt grunnleggende liberalisme. Det samme gjelder innvandringspolitikken og ikke minst synet på personvern.


Lysbakkens «liberale sosialisme» ble av flere hevdet å være en selvmotsigelse og i beste fall et forsøk på kreativ og villedende markedsføring. Lysbakken og SVs syn på markedsøkonomi ble fremhevet som alt annet en liberal.


Debatten om politiske begreper er viktig. I en kronikk i dagens Aftenposten ser Lars Fredrik Svendsen, filosof og prosjektleder i Civita, nærmere på begrepet liberal og hva som er en meningsfull forståelse av det i norsk politikk.


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »