FROKOSTMØTE 16.05: Klimautfordringene kan mestres – praktisk politikk, ikke billig retorikk

Minerva og Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 16. mai 8.00-9.45. Steinar Lem, Lars Peder Nordbakken og Anders Giæver innleder til debatt.


Minerva og Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 16. mai 8.00-9.45


 


Lansering av Minervas 2. utgave i år, som er viet klimadebatten.


Global oppvarming er en het sak i alle redaksjoner. FNs klimapanel er entydige, og rapportene slås stort opp i media, men ofte i forenklet form.


Hvilke utfordringer står vi overfor, og hvilke virkemidler må vi ta i bruk? Hvilken effekt har de tabloide dommedagsoppslagene? Blir vi bevisste eller trette og likegyldige? Dette er blant spørsmålene Minerva tar opp til debatt denne dagen.


 

 

I panelet:

 

                              

Steinar Lem                           Lars Peder Nordbakken       Anders Giæver 
– Fremtiden i våre hender        – konsulent og forfatter,       – mediekommentator i VG

                                            fast skribent for Minerva

 


Sted: Café Christiania, Nedre Vollgt. 19 – inngang i Stortingsgaten.

Det serveres frokost fra 07.45, og det blir anledning til å stille spørsmål.


 


Minerva nr 2-07 vil bli delt ut på seminaret.


 


Velkommen!


 


Meld deg på her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »