NORDISK MODELL: Slåss om æren for suksess

Hva er det med de nordiske land som gjør dem så vellykket? Norske politikere på venstresiden slåss om hvem som har æren, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.


Les hele artikkelen i Aftenposten


 


Mer om «nordisk modell» på Civitas hjemmeside:


Amerikanere med interesse for «den nordiske modellen»


Ungdomsledighet og «nordisk modell»


Nordic Stars


Den nordiske modellen – en baktung humle


Europeiske velferdsmyter


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »