EGIL BAKKE: Statens oppgaver

Egil Bakke gir i et nytt essay sitt syn på maktforholdet mellom marked og stat. Bakke begrunner den liberale staten: – Markedet og det sivile samfunn er på nesten alle områder et resultat av politikk. Politikkens kvalitet vil øke merkbart om politikere innså at deres oppgaver er å løse felleskapets problemer, men ikke de problemer som markedet og den enkelte er i stand til å løse best selv, skriver han.


Egil Bakke skriver om balanseforholdet mellom marked og stat i et nytt essay for Civitas hjemmeside.


Mer av Egil Bakke på Civitas hjemmeside:


Sosial mobilitet og likhetsidealet, essay januar 2007


Den liberale stat – et ideal. rapport 2005


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »