Venstreintellektuelle er en trussel mot frihet og sikkerhet

De fleste av dem som gjerne vil være sensorer er venstreintellektuelle – skribenter, journalister, politikere, akademikere. Istedenfor å stille opp på en saklig og rimelig måte mot argumenter som bringes frem av islams kritikere, tar de en annen rute. De fordreier fakta systematisk, skriver Bruce Bawer.


 


Les Bruce Bawers artikkel på hjemmesiden til Human Rights Service.


 


Mer av Bruce Bawer på Civitas hjemmeside.


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »