Norsk tristesse-presse

När politik blir tråkig skylles det helt och hållet att konflikten inte är tydlig nog och att motsättningen på sin höjd bara blir retorisk. Detta beror i sin tur på att debattanterna antingen saknar engagemang och/eller ideologisk förankring, vilket för politiker borde vara ett gravt tjänstefel, skriver Maria Ludvigsson i Minerva.


 


Les artikkelen i Minerva


 


Mer av Maria Ludvigsson på Civitas hjemmeside:


Frihet – samtalen fortsetter


Like rettigheter er alltid rett


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »