8. MARS: Fri handel – frie kvinner

Høyre, Venstre og KrF markerte kvinnedagen med et seminar på Stortinget om økonomisk frigjøring for kvinner i den tredje verden, mikrokreditt, frihandel og bistand. Blant innlederne var Guri Wiggen, forfatter av Civita-boken «Fra almisser til verdighet» og Dag Ekelberg fra Civita.


Seminaret samlet aktive medlemmer i partienes kvinnenettver og ble ledet av Anita Apelthun Sæle (KrF), Linda C. Hofstad (H) og Torhild Skogsholm (V). Fokuset var på utvikling og fattigdomsbekjempelse i den tredje verden.


 


Mer om Mikrokreditt 


 


Mer om frihandel og betydningen av eiendomsrettigheter


 


Innlederne:


 


Bitten Schei


Tema: Kugalskap – Uganda.


Bitten er en innovatør, er engasjert i organisasjonen Mother Care som jobber for å bedre livskvaliteten til enkeltmennesket og tilrettelegging for økonomisk selvstendighet og handlefrihet for alle.


 


Guri Wiggen


Tema: Fra almisser til verdighet.


Guri er journalist og har skrevet en bok om mikrokreditt som har fått mye oppmerksomhet. Hun mener at det norske bistandsbyråkratiet er dyrt, stort og tungrodd.


 


Dag Ekelberg


Tema: Gi de fattige bank!


Dag er assisterende daglig leder i tankesmien Civita. Han tar for seg frihandel og demokrati, sammen med rettsstatsprinsipper og det sivile samfunn, i et ideologisk lys.


 


Margaretha Gøransson Hamrin


Tema: Økonomisk frigjøring for fattige kvinner.


Margaretha er gründer bak bedriften ”Future & Hope» som fremmer hjelp til selvhjelp gjennom handel. Hun er også redaktør for Global, Norges offisielle internettportal for Nord-Sør informasjon.


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »