NOTAT: Personvern etter 9/11

Lee A. Bygrave, hovedinnleder på Civitas frokostmøte om personvern og terrorbekjempelse, ser nærmere på personvernets status og dets utfordringer i dette notatet.


 


Hele notatet kan leses her.


Notatet er en oppdatert versjon av Bygraves artikkel i boken «Frihet – samtalen fortsetter» (Civita 2004)


 


 


 


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »