Carl Bildt om Sverige i verden

I sin utenrikspolitiske redegjørelse i Riksdagen understreket Carl Bildt betydningen av økonomisk liberalisering og økt frihandel, både for Sverige og for den fattige del av verden. Han tok til orde for gjenopptagelse av forhandlingene i Doha-runden, betydningen av å gjennomføre EUs Lisboa-strategi og det viktige, men etterhvert utvannede, tjenestedirektivet.


Les hele talen til utenriksminister Carl Bildt.


Bildt er også medlem i Civitas fagråd.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »