Sosial mobilitet og likhetsidealet

Tidligere konkurransedirektør Egil Bakke tar i denne artikkelen et oppgjør med det han mener er politiske mål om resultatlikhet. Han forklarer hvorfor målet er uoppnåelig og mener ambisjonen heller bør være å gi muligheter for alle. Bedre muligheter for sosial mobilitet er viktigere enn omfordeling skriver Bakke.


 


Les hele artikkelen: Sosial mobilitet og likhetsidealet


Egil Bakkes artikkel er skrevet for Civitas hjemmeside.


 


Se også av Egil Bakke på Civitas hjemmeside


Store planer- sørgelige resultater (Civita 2006)


Den liberale stat – et ideal (Civita 2005)

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »