Frokostmøte 28/2: Er personvernet truet?

Civita inviterer til frokostseminar på Café Christiania onsdag 28. februar 8.00 – 9.45: Er personvernet truet? – Personvern og liberal rettsstat i møte med terror.


 Kan rettsstaten bevares hvis terrorbekjempelsen skal være effektiv? Har borgerne rettssikkerhet når politiet får stadig større muligheter til overvåkning og avlytting? Hvordan står det til med personvernet i Europa etter 9/11?


Innledere er: Lee Bygrave, UiO, Tor-Aksel Busch, riksadvokat, Olav Gunnar Ballo, SV, Michael Tetzschner, Oslo Høyre og Olaf Thommessen, Venstre.


 


Det serveres frokost fra 07.45, og det blir anledning til å stille spørsmål.


 


 


Møtet finner sted på Café Christiania, Nedre Vollgt. 19 – Inngang i Stortingsgaten.


 


Meld deg på her.


 


VELKOMMEN!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »