Privat satsing på mikrokreditt

Under overskriften «Styrtrike låner til lutfattige» melder Vårt Land at Civitas styremedlem Johan H. Andresen jr. og Petter Stordalen engasjerer seg sterkt i mikrokreditt.


– Fordi det er en unik metode for å hjelpe fattige mennesker som vil forandre sin og sin families fremtid samtidig som det kan gi avkastning for investorene, svarer Andresen på Vårt Lands spørsmål om hvorfor han engasjerer seg så sterkt for mikrokreditt. Avisen nevner Civitas bok om mikrokreditt «Fra almisser til verdighet» fra 2005.


 


Les hele artikkelen i Vårt Land.


 


Mer om mikrokreditt på Civitas hjemmeside:


Fra almisser til verdighet – bank for fattige, av Guri Wiggen, utgitt av Civita 2005. Kan kjøpes i bokhandel eller via Civitas hjemmeside for kr. 149.


Hvorfor taus, Stoltenberg? Johan H. Andresen jr, styremedlem i Civita, utfordrer statsministeren, i en kronikk i Aftenposten, til å opprette verdens største fond for mikrokreditt i samarbeid med private aktører.


Privat næringsliv – en nøkkelfaktor, Fredsprisvinner Muhammad Yunus på NHO-seminar 12. des 06


Mikrokreditt er fredsarbeid, skriver Dag Ekelberg (Klassekampen 24.10.06.) i en kommentar til at fredsprisen blir utvannet ved tildelingen til Grameen Bank og Muhammad Yunus, slik noen hevder. 


Fattiges bank. – Mikrokreditt er bank på de fattiges premisser, skrev Gudleiv Forr i Dagbladet (02.12.2005) etter presentasjonen av Civitas bok «Fra almisser til verdighet».


Gi de fattige bank! – Er de offentlige finansierte bistandsmiljøene skeptiske til at markedet og finansinstitusjoner skal vise seg som effektive virkemidler i bekjempelsen av fattigdom, spør Dag Ekelberg i denne kronikken (Dagbladet, 23.12.2005)


Mikrokreditt – bank for fattige og sosialt entreprenørskap Mikrokreditt kombinerer fattigdomsbekjempelse med entreprenørskap. Dermed er dette et effektivt virkemiddel for velstandsvekst som bør få langt større oppmerksomhet. Dette var hovedbudskapet fra CIVITAs lansering av boken «Fra almisser til verdighet?» 1. des. 2005


 


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »