Hvor gjør pengene størst nytte?

Bjørn Lomborg har pådratt seg mye harme og kritikk med sine innspill i debatten om verdens miljøutfordringer. PJ Anders Linder, politisk redaktør i Svenska Dagbladet og fagrådsmedlem i Civita, har intervjuet Lomborg.


Les intervjuet med Bjørn Lomborg i Svenska Dagbladet (14.01.07)


Bjørn Lomborg, som tidligere har skrevet den mye omtalte boken «The Sceptical Environmentalist» (2001) er i dag leder av Copenhagen Consensus Center (CCC).


CCC analyserer de store utfordringene verden står og rangerer dem etter hvor alvorlige de er. Utgangspunktet er at man med begrensede ressurser ikke kan gjøre alt på en gang. Hva haster det å gjøre nå og hvilke tiltak bør man vente med til man vet mer? Slike spørsmål er sentrale for arbeidet til CCC.  

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »