Kraftig vekst i utviklingslandene forutsatt liberalisering av handel

2030 vil 1,2 milliarder mennesker (15 pst av verdens befolkning) være en del av den «globale middelklassen», opp fra 400 millioner i dag. Utviklingslandenes andel av verdens handel vil øke fra en fjerdedel i dag, til mer enn en tredel i 2030, ifølge en ny rapport fra Verdensbanken.


Les artikkelen her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »