Flere er positive til globalisering

En ny ny undersøkelse fra den transatlantiske tankesmien German Marshall Fund viser økende støtte på begge siden av Atlanteren til økonomisk globalisering.


Undersøkelsen, som er gjennomført i Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Slovakia, Storbritannia og USA, viser sterk og økende støtte i befolkningene til økt frihandel. En stor majoritet ønsker økt handel med fattige land.


Men, på tross av økende støtte til økonomisk integrasjon, er det utbredt frykt for at globaliseringen fører til færre jobber.


Les mer om undersøkelsen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »