Hele folket under mistanke

PERSONVERNET SVEKKES. Nye lovtiltak som griper inn i vårt personvern sklir ofte igjennom Stortinget som våte såpestykker og vedtas uten særlig debatt. Det skjer en mistenkeliggjøring av befolkningen. Vi er skyldige inntil det motsatte er bevist, skriver seniorrådgiver i Datatilsynet Guro Slettemark i Aftenposten


Les artikkelen i Aftenposten her


Se også Civitas bok Retorikk og realiteter  av Dr. Juris Marius Emberland, hvor personvern er et sentralt tema. Se også artikkelen «Personvern etter 9/11» av Dr. juris Lee Bygrave, en av Europas fremste eksperter på personvern, i Civita-boken Frihet – samtalen fortsetter


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »