Globalisering og velferdsstat

Joseph Stiglitz hevdet nylig i Financial Times at de skandinaviske landene er best til å kombinere globaliseringen med velferd. Alex Singleton i tenketanken Globalisation Inst. mener Stiglitz tar feil i.


Les Alex Singletons (Globalisation Inst) kommentar til Stiglitz hvor han bl.a. peker på Sveriges originale måte å beregne arbeidsledighetstall på som gir et feilaktig bilde av ledigheten.


Les også artikkelen Nordic Stars om den nordiske modellen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »