Tenketanker med betydning?

NRK P2 rettet i dag søkelyset på fenomenet tankesmier i programmet Sånn er livet. CIVITAs Kristin Clemet ble intervjuet om tankesmienes rolle og betydningen av aktører som legger vekt på politiske idèer – premissene for politisk debatt.


Programmet kan høres på NRKs nettradio

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »