Ungdomsledighet og «nordisk modell»

Det er ingen «nordisk modell» når det dreier seg om ungdomsledighet, argumenterer Johnny Munkhammar og viser til at ungdomsledigheten i Danmark og Norge er på 8-10 pst mens den i Sverige og Finland er på 20-23 pst. Reformvennlige land har lavest ledighet i Europa.


Les artikkelen om ungdomsledighet i Eruropa og behovet for reformer.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »