En dårlig men sann historie fra Norge

CIVITAs rapport om kvotering til styrer er utgitt i Sverige av tankesmien Timbro under tittelen «En dålig men sann Norgehistorie». Rapporten er et bidrag i den aktuelle svenske debatten om kvotering


Rapporten, skrevet av Maria Ludvigsson, kan lastes ned fra Timbros hjemmeside.


Fra Timbros omtale av rapporten: – Det började, för Norges del, med en intervju i Verdens Gang med dåvarande näringsminister Ansgar Gabrielsen, Höyre, den 7 mars 2002. Den borgerliga näringsministern ställde sig plötsligt positiv till kvinnokvotering för styrelser i det privata näringslivet och utan några större debatter infördes också lagen   en politik som fram till dess hade varit oacceptabel i Höyre.


Kvoteringsdebatten kom att bli allt snävare och slutligen var det bara Fremskrittspartiet och Höyres ungdomsförbund som uttalade kritik mot lagförslaget. Idédebatten var överhuvudtaget inte närvarande och även i medierna var rösterna mot regeringsförslaget mycket få.


Låt oss lära oss av norrmännen. Låt oss ta intryck av hur vi inte ska göra och, framför allt av hur fel det blir när en livlig principdebatt saknas».

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »