«Beyond the Borders» – reformer utenfor EU-25

I en ny rapport fra Stockholm Network ser man nærmere på markedsorienterte reformer i de atten europeiske landene utenfor EU. Hva kan EU lære av utenforlandenes reformer? Artikkelen om Norge er skrevet av Dag Ekelberg i CIVITA.


Hele publikasjonen kan lastes ned gratis som pdf. her


Stockholm Network


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »