Frihandel og eiendomsrettigheter er viktigste grunnlag for å bekjempe fattigdom i Afrika

Marian Tupy fra amerikanske Cato Institute, innledet til debatt om fattigdomsbekjempelse og betydningen av eiendomsrettigheter og frihandel på et miniseminar for politikere hos CIVITA i dag.


Marian L. Tupy leder CATO Institutes prosjekt «Global Economic Liberty». Hans rapport om fattigdomsbekjempelse i Afrika kan lastes ned gratis her:


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »