Bistand og økonomisk frihet

Det er forsket lite på sammenhengen mellom bistand og økonomisk frihet. I denne rapporten fra Independent Institute analyserer Benjamin Powell og Matt Ryan ved San Jose State University denne sammenhengen.


En av konklusjonene i rapporten er at tradisjonell bistand ikke bidrar til økonomisk frihet og dermed grunnlag for vekst i fattige land.


Hele rapporten kan lastes ned her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »