Dagbladet slurver

Gjennom slurv og uetterretteligheter har Dagbladet i greid å koke sammen en fantastisk historie: Dagbladet ”avslører” et ”hemmelig nettverk” og en hemmelig ”kanal” som ”jobber for borgerlig flertall med FrP”.

Saken er mye mindre konspiratorisk enn som så. Nesten alle tankesmier ser det som en viktig oppgave å skape ulike nettverk og møteplasser for samfunnsinteresserte mennesker som ønsker debatt og dialog. Dette er en møteplass hvor en del personer som tilhører den ikke-sosialistiske siden møtes – for å diskutere politikk. Det kan vi forhåpentligvis fortsatt gjøre uten å bli mistenkt for noe mer enn det!

Kristin Clemet


kommentarer i mediene:


Se bl.a. lederen i Dagens Næringsliv og Marie Simonsens kommentar i Dagbladet.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »