Handelsbarrierer dreper

De rike landenes handelsbarrierer hindrer effektivt vekst og velferd i de fattige landene. Denne rapporten viser hvordan EUs handelsbarrierer påvirker utviklingen i de fattigste landene og hvilken betydning friere handel med EU vil ha for fattigdomsbekjempelse.


Les hele rapporten fra tankesmien Center for the New Europe her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »