I utakt med velgerne?

Generalsekretær i Seniorsaken, Steinar Mediaas, tok nylig til orde for brukervalg i eldreomsorgen. ”Den enkelte må selv få velge mellom alternative pleie- og omsorgstjenester og hvem som skal utføre tjenesten” skrev han i Aftenposten. Mediaas har et flertall i befolkningen bak seg i ønsket om reell valgfrihet for de eldre til selv å velge det tjenestetilbudet som passer dem best, uavhengig av om det er kommunale eller private aktører som står for tilbudet


 


Dette ble bekreftet i en landsomfattende holdningsundersøkelse MMI utførte for CIVITA nylig. Undersøkelsen viste at 78 prosent av befolkningen er enige i at det er spesielt viktig å kunne velge mellom flere ulike tilbud innen eldreomsorgen. Hele 70 prosent av Arbeiderpartiets velgere og 62 prosent av SVs velgere er enige i dette. Begge partiene er derimot veldig tydelige på at konkurranse innen eldreomsorg skal forbys.


 


Samme undersøkelse viser at 69 prosent av velgerne mener at kommunale tjenester i fremtiden vil bli utført av de som kan gi det beste tilbudet, uansett om det er kommunale virksomheter eller private bedrifter. Verken SV eller Arbeiderpartiets velgere utmerker seg som spesielt skeptiske til private aktører. Hele 63 prosent av SVs velgere og 61 prosent av Arbeiderpartiets velgere mener det er hipp som happ om det er kommunale eller private virksomheter som leverer tjenestene, så lenge tjenestene blir best mulige.


 


Før Arbeiderpartiet ble bundet opp av Fagforbundet og LO, var takhøyden åpenbart større. Det er kun kort tid siden partiet var tydelig inspirert av Tony Blair og Anthony Giddens utgave av sosialdemokratiet som erkjenner at private aktører og konkurranse som virkemiddel, kan spille en rolle for å styrke velferdsstaten.


 


I følge Gerd Liv Valla og de fleste andre som har hatt åpne øyne de siste årene, har Stoltenberg foretatt en venstredreining siden han sist var statsminister.Ved et eventuelt regjeringsskifte blir det ”Payback-time” eller krav om ”valuta for pengene” fra LO, som Aftenposten skriver 1. sept. Valla og riksbremsekloss Jan Davidsen i Fagforbundet krever stopp i enhver reform som inkluderer konkurranse og valgfrihet. Det skal godt gjøres å reversere valgfrihetsreformer som et flertall av velgerne ønsker. Og, hva med det kommunale selvstyret, som mulig regjeringspartner Senterpartiet ellers er så opptatt av? Kanskje er det mindre viktig enn penger fra Jan Davidsen? Er valgfrihet virkelig så lite verdt?


 Dag Ekelberg


 


 


 


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »