Kommandohøydene – kampen om verdensøkonomien

Pulitzer prisvinner Daniel Yergin og Joseph Stanislaw skrev boken ”The Commanding Heights” som ligger til grunn for tv-serien med samme navn. Serien har fått strålende omtaler i medier som Washington Post, Wired og Business Week. Lån tv-serien hos oss.


Tema for boken og tv-serien er idèenes betydning for organiseringen av verdensøkonomien fra tiden etter første verdenskrig og frem til i dag. Dette er den nye globale verdensøkonomiens historie. Det er en meget påkostet tv-serie som også inneholder intervjuer med ledende politiske tenkere, økonomer og sentrale ledere som Bill Clinton, Mikhail Gorbatsjov, Dick Cheney, Jeffrey Sachs, Vicente Fox, John Kenneth Galbraith og en rekke andre.


I seriens første del presenteres vi for den grunnleggende konflikten mellom markedsøkonomi og planøkonomi i årene etter første verdenskrig, en tid preget av troen på plan og samfunnslivets ingeniørkunst. Utgangspunktet er debatten mellom de to viktigste økonomene på 1900-tallet, John Maynard Keynes og Friedrich von Hayek.


Serien følger utviklingen i verdensøkonomien frem til i dag med hovedvekt på de økonomisk-politiske vurderingene som ligger til grunn for utviklingen. Sentralt står transformasjonen av Øst-Europas kommando-økonomier til fungerende markedsøkonomier.


I tilknytning til tv-serien er det laget en omfattende webside med bakgrunnstoff og fakta om utviklingen i verdensøkonomien og globaliseringens muligheter:


http://www.cera.com/commandingheights/


 


«Commanding Heights – The Battle for The World Economy», er til utlån hos oss.


 


 


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »