Bush er Amerika

President George W. Bush styrer nå med et meget klart mandat fra den amerikanske befolkning. Han vant valget ikke minst på grunn av en meget solid oppslutning omkring sitt syn på verdier, skriver Terje Svabø i en kommentar fra Washington, dagen etter valget.


Valgresultatet øker åpenbart behovet for å forstå innholdet i den amerikanske debatten. Mange europeerere sitter igjen totalt overrasket over den store oppslutningen om Bush. CIVITA vil gjennom sine amerikanske kontakter bidra til økt dialog mellom USA og Norge.Valgresultatet viser at Bush var den kandidaten som best ivaretok og forsvarte de verdier den gjennomsnittelige amerikaner anser som vesentlig. Stikkord her er synet på familiens stilling, abort og homofilt partnerskap. I elleve stater ble det holdt folkeavstemminger om homofilt partnerskap og motstanden var bastant.CIVITA som tankesmie blander seg ikke bort i hvem som bør være president i USA, men det er liten tvil om at gjenvalget av Bush kommer til å kreve stor oppmerksomhet ikke bare om utviklingen i USA, men  i aller høyeste grad om forholdet mellom USA og Europa. Her kan CIVITA spille en rolle – om enn en beskjeden en. For nordmenn flest er det vanskelig å forstå at en president som har ført landet ut i en fortvilet situasjon i Irak og økt underskuddet på budsjettet til astronomiske størrelser, kan bli gjenvalgt.
Men han ble gjenvalgt. Og ikke bare det, han ble gjenvalgt med solid margin. For CIVITA vil det være interessant å analysere og følge opp hvorfor dette skjedde og hvilke konsekvenser det vil få for samarbeidet over Atlanteren.Kan vi fortsatt snakke om felles verdier mellom USA og Norge når det gjelder sentrale områder for enkeltmennesket valgfrihet? Blant CIVITAs kontakter og samarbeidspartnere i USA er det både demokrater og republikanere. Vi vil benytte dette solide nettverk til å øke forståelsen av hvordan det tenkes i USA. Vi vil gjøre vårt for at nordmenn foran neste presidentvalg ikke vil møte resultatet med like stor overraskelse som nå.
Washington, 4. nov
Terje Svabo
 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »