Kydland tildelt nobelprisen i økonomi 2004

Den norske økonomiprofessoren Finn E. Kydland har blitt tildelt nobelprisen i økonomi for 2004 sammen med amerikaneren Edward C. Prescott.


I føge det kongelige vitenskapsakademiet i Sverige får de to prisen «for deres bidrag til dynamisk makroøkonomisk teori: den økonomiske politikkens tidskonsistens og konjunkturens årsaker». I samarbeid med Edward C. Prescott har Kydland utarbeidet teorier som har fått stor betydning for penge- og finanspolitikken i mange land. Prisen baserer seg på to artikler duoen har utarbeidet.


Les mer om nobelprisvinneren i Aftenposten

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »