Amerika har mistet sin største optimist

Ronald Reagan har gått bort. For et Europa der øst og vest har blitt forenet i forpliktende samarbeid og handel minnes Reagan best med sine ord:

-Mr Gorbatjev, tear down this wall!


Ronald Reagan går inn i historien som en av de avgjørende aktørene for kommunismens fall og Øst-Europas befrielse.


Tidlig i sin presidentgjerning viste Reagan tydelig hvilken holdning han mente var den eneste rette for å fremme demokrati og liberale rettsstatsidealer. For det britiske parlamentet holdt han 8. juni 1982 en av sine viktigste utenrikspolitiske taler. Her slo han fast kursen for den politikken som han skulle stå fast ved under hele sin presidentperiode – den politikken som så sterkt bidro til Berlin- murens fall høsten 1989. Les talen her.


 


Idèpolitisk innledet Ronald Reagan en epoke der stat og politikk skulle begrenses for å frigjøre og gi større handlingsrom for menneskene. Reagan hadde en grunnleggende ovebevisning om at vekst og velstand er avhengig av frihet og markedsøkonomi.


Reagans skattepolitikk og omlegging av den økonomiske politiken la grunnlaget for den enorme veksten USA opplevde på 1990-tallet .


Ronald Reagans tale ved presidentinnsettelsen viser hans innenrikspolitiske ambisjoner.


I mange sammenhenger har President Reagan blitt beskrevet som personfiseringen av den amerikanske drømmen. Fra svært enkle kår ble den unge Reagan drevet av sitt engasjement for den enkeltes rettigheter og frihet. Hans engasjement førte til en imponerende karriere fra han begynte som leder for skuespillernes fagforening, via guvernørposten i California og helt til topps som landets president.


Ronald Reagan var en mann av folket som trodde inderlig på Amerika og amerikanernes evne og moralske plikt til å bidra til vekst og frihet


Når Amerika nå ærer minnet av Reagan kan vi blant annet høre demokraternas presidentkandidat John Kerry uttale seg:


’’Yesterday we lost one of our greatest optimists.’’


 


ML 07.06.04


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »