Du bär alltid ansvar för din egen cigg

Det fanns en tid när inget problem var för stort eller smått för politiken. Så gott som allt skulle styras via sammanträdesbord och den goda fen blev politiker.


Les hele artikkelen av Maria Ludvigsson, Civita. Den ble publisert i Svenska Dagbladet i september 2003.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »