Kristin_Clemet_svarthvitt

«Verdens beste skole»

«Kunnskap har alltid vært viktig, fordi det er en kilde til selvhjulpenhet, selvinnsikt og dannelse. Kunnskap skaper verdier og fremgang, gir oss en høyere levestandard, bedre livskvalitet og muligheter for sosial mobilitet. Men nå er kunnskap blitt viktigere av flere grunner,» skriver Kristin Clemet om norsk skole, i Norsk Pedagogisk Tidsskrift.

Les mer »