Kristin_Clemet_svarthvitt

Nordens utfordringer

«NordMod er opptatt av at fagforeningsgraden og velferdsstaten er viktige for å få med arbeidslivet på de omstillingene som vil komme. Det kan det være mye i. Men det er også viktig å anerkjenne betydningen av en åpen økonomi med konkurranse og mangfold, hvis vi skal få til omstilling,» skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.

Les mer »