Paul_Joakim_web

Alternativ og skolemedisin: Et tydelig skille

«Enkelte mener alternativ behandling og religion er to sider av samme sak. Det er mye sant i det – i alle fall når det kommer til lovgivningen: Alle må få lov til å tro på det man vil. Men staten skal ikke ha noen religion. Valget om å benytte seg av alternativ behandling skal være fritt, men det faller utenfor helsevesenets ansvarsområde,» skriver Paul Joakim Sandøy hos NRK Ytring.

Les mer »