Torstein svarthvitt web

Frykten for en rasjonell kommunestruktur

«Hovedargumentet mot en kommunereform er altså likevel ikke at dagens kommunestruktur fungerer bra. Hovedpoenget for Davidsen og Nord er tvert imot at det er bra å ha kommuner som er så ineffektive som mulig, slik at private aktører ikke finner det lønnsomt å drive velferdstjenester der,» skriver Torstein Ulserød i Klassekampen, i et svar til Jan Davidsen.

Les mer »