Kristin_Clemet_svarthvitt

Kvoteringsoptimismen

«Kvoteringsloven har flyttet oppmerksomheten bort fra viktigere likestillingsspørsmål», skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.

Les mer »