Marius svarthvitt

Lite produktivt om innvandring

«Det er betydelig tvil og uenighet om sammenhengen mellom innvandring og produktivitet, men de fleste mener det er en viktig del av debatten om produktivitet. Derfor er det både merkelig og synd at produktivitetskommisjonen nesten fullstendig ser bort fra problemstillingen,» skriver Marius Doksheim hos Minerva.

Les mer »