OSCARSBORGSEMINARET 2008: 9.-10. oktober

Oscarsborgseminaret 2014

Civita inviterer med dette til årets Oscarsborgseminar 18.-19. september. Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv og akademia i alderen 20-40 år. Oscarsborgseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog på tvers av interesser og politiske meninger.

Les mer »