LøkkeUlserød

Narkotikapolitikk: Sterke i troen

«Vi foreslår et utvalg som får i oppgave å dokumentere effektene av narkotikapolitikken, samt å vurdere alternative reguleringsmåter. Dette bør det være mulig å gå inn for, uavhengig av hva man mener om dagens narkotikapolitikk. Det vil være et viktig første skritt i retning av en mer kunnskapsbasert narkotikapolitikk,» skriver Eirik Løkke og Torstein Ulserød hos Dagbladet.

Les mer »