Kristin_Clemet_svarthvitt

Næringsutvikling gir sosial utvikling

«Det Afrika trenger nå, er ikke stadig mer bistand – men lønnsomme, bærekraftige investeringer og økte handelsmuligheter,» skriver Kristin Clemet i Bistandsaktuelt. «Det underlige er at det vi vet har virket i våre egne land, ikke har vært like sentralt når vi har arbeidet med å utrydde fattigdom og skape økonomisk vekst i andre land.»

Les mer »