Kristin_Clemet_svarthvitt

Om å tale med to tunger om formuesskatten

«Den begredelige sannheten er nok at de fleste politikere i Norge med stor letthet bruker borgernes og bedriftenes penger uten å være så nøye med hvilken effekt det har – mens det skal svært mye til for at de vil la borgerne og bedriftene beholde pengene sine selv, med mindre de kan dokumentere at pengene blir brukt på en svært fornuftig måte,» skriver Kristin Clemet.

Les mer »