Kristin_Clemet_svarthvitt

Kapitalistiske velferdsstater

«Gode samfunnsinstitusjoner, gode reguleringer og rettferdige konkurransebetingelser er viktige fellesgoder og et resultat av politikk», skriver Kristin Clemet.

Les mer »