Kristin Clemet _svarthvitt

Debatten om formuesskatten

«Vi er, sånn cirka, både det rikeste og det likeste landet i verden. Begge deler er det vel verdt å ta vare på. Men det er ikke sikkert vi gjør det ved å stirre oss blinde på stillestående tall i et statsbudsjett. Vi må også se på virkningen tallene har – på arbeid og verdiskaping, sparing, fordeling og skatt,» skriver Kristin Clemet.

Les mer »