LarsGK ny

Statlig eierskap: Mellom fornuft og pragmatikk

«Statleg eigarskap kan fungera godt, men å tenkja økonomisk langsiktig kan ha ein politisk pris. Det er ein myte at det er ein aktiv stat som har sikra eit godt næringsliv i Noreg. Rett nok er det statslege eigarskapet stort, men det er berre mogleg fordi staten er pragmatisk og fører ein politikk der forretningsmessig logikk er leiande prinsipp,» skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dag og tid.

Les mer »