Frokostmøte 21.8: Piketty – og ulikhet i Norden

Thomas Pikettys bok Capital in the 21st Century har skapt mye debatt, også i Norge. Vil Pikettys bok forandre vårt syn på kapitalismen og økonomifaget – eller må bokens konklusjoner nyanseres? Er Pikettys tall og tolkning av tallene riktig, og er forslagene til tiltak gode? Og er tallene, tolkningen og tiltakene like relevante for Norden som for USA? Hvordan bør vi i Norden motvirke en utvikling med stadig større ulikhet?

Les mer »