deb1

Debatt om innovasjon

«Vi må tro mindre på at staten skal komme ovenfra og ordne innovasjon. I stedet må vi være mer stolt og tro på vårt eget næringsliv. Jeg tror ikke vi vil løse oppgavene uten at utnytter den kompetansen, kapitalen og kreativiteten som finnes i private bedrifter,» sier Kristin Clemet, som 30. januar deltok i en debatt om innovasjonspolitikk hos Innovasjon i Norge.

Les mer »