Kristin_Clemet_svarthvitt

Hadia Tajik

«Debattene forstyrres av at forholdet mellom FrP og Ap er så surt etter Leirsteins «liking» og oppgjøret mellom Tajik og Keshvari på Debatten. Hvis Siv Jensen kunne bilegge denne konflikten og si klart og tydelig hva hun mener bør være standarden i en debatt mellom partiene og våre folkevalgte, ville det være en stor fordel,» skriver Kristin Clemet.

Les mer »