Løkke_svarthvitt

Et demokratisk problem

«Det er foruroligende at bare et fåtall partimedlemmer bestemmer Stortingets sammensetning. Det burde være i alles interesse å motvirke utviklingen av et oligarki, der en liten politikerelite bestemmer stadig mer,» skriver Eirik Løkke i Aftenposten.

Les mer »