Bård Larsen

Den primitive intellektualismen

«Det er en svært utbredt misforståelse at det er en åpenbar korrelasjon mellom kunnskap og visdom. Å være intellektuell medfører ikke nødvendigvis klokskap eller praktisk fornuft,» skriver Bård Larsen om antologien «Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?», av Sørensen, Hagtvet og Brandal (red.).

Les mer »