MØTE: Handel, næringslivsinvesteringer og utvikling

Global verdikonflikt

«Vi sitter igjen med en følelse av at norsk bistand formes av det som er politisk lurt i Norge, men som ikke går i takt med utviklingen i mottakerland. En i overkant normativ tilnærming kan gjøre mer skade enn nytte,» skriver Nikolai Hegertun og Terje Vigtel hos Minerva.

Les mer »