panelet 140614

Frokostmøte 4.6: Slipp kulturen fri

Den rødgrønne regjeringen bygget kulturpolitikken på mangfold, barn og unge, likestilling og inkludering, som raskt dukket opp som kulturlivets «buzzord» både i søknader og debatter. Nå heter kulturministeren Thorhild Widvey og representerer Høyre, og kulturlivet skal frigjøres fra velferdspolitikk og likestillingsmål gjennom en ny frihetsreform. Hvordan skal frihetsbegrepet fylles med et fornuftig innhold og bli mer enn bare et nytt buzzord?

Kristin Clemet

Angst for kunnskap om ulikhet

«Lederartikkelen i Morgenbladet påstår at Civita går for langt i å etterprøve og granske «storslåtte teorier» om ulikhet, fordi det kan føre oss over på et «faktafetisjistisk sidespor». Men skal vi videre, må vi ha kunnskap, både om situasjonen i eget land, om årsakene til utviklingen og om tiltak som kan virke. Her bidrar nå Civita – i motsetning til nesten alle andre – og da får det heller stå sin prøve,» skriver Kristin Clemet.

Kristin Clemet

Et råd til Agenda

«Hvilken policy Agenda vil velge for seg, vet jeg ikke. Mitt håp er imidlertid at også Agenda vil legge vekt på å gjennomføre seriøse utredninger. Mange av de debattene vi nå inviteres til med Agenda – før denne tankesmien overhodet har kommet i gang – bringer oss nemlig i et dilemma: De kan gjøre tankesmiene til det vi i sin tid ble beskyldt for å være, nemlig «tanketomme» synsere, og det ønsker ikke Civita å bidra til,» skriver Kristin Clemet.

Neste arrangement

sept
18

Oscarsborgseminaret 2014

Søknadsfrist: 18. august

Civita inviterer med dette til Oscarsborgseminaret 18.- 19. september 2014. Vi lover topp foredragsholdere, gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler! Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv og akademia i alderen 20-40 år. Les mer om hvordan du kan søke her!

Kommende arrangementer

Mer info kommer om kort tid.

Tidligere arrangementer