Kristin_Clemet_svarthvitt

Privatskoler og fordommer

«Det er uenighet om kun én ting i norsk privatskolepolitikk: Spørsmålet er, som de rødgrønne mener, om man bare skal yte offentlig støtte til privatskoler som driver med religion, alternativ pedagogikk, idrett eller er internasjonale – eller om man også bør kunne yte støtte til skoler som driver med f.eks. dans, realfag eller rørleggerfag. På borgerlig side mener man at det er kvaliteten på skolen som bør avgjøre – ikke formålet,» skriver Clemet i Bergensavisen.

Civita-notat_9_2014web

Nr.9 2014: FN som autokratisk legitimeringsarena

I dag står demokratiske stater ofte som tilskuere til diktaturstaters behandling av egen sivilbefolkning. I dette notatet drøftes to problemstillinger rundt demokratiers forhold til diktaturstater: Spørsmålet om demokratiers intervensjon i diktaturstater for å forhindre massedrap av sivilbefolkningen, samt spørsmålet om økonomiske relasjoner mellom demokratier og diktaturer. Til slutt drøftes et løsningsforslag: Et forbund av demokratiske stater som et supplement til FN.

Kristin_Clemet_svarthvitt

Svar til Raundalen og Mørch: Barnet er viktig – hele tiden

«Det er riktigere å si at det er Dagbladet, og ikke jeg, som har foretatt en «tabloid oppsummering» av mitt syn, som kort fortalt er dette: Jeg er ikke motstander av at fedre og mødre tar fødselspermisjon – snarere tvert imot. Jeg er derimot skeptisk til at statsråder har lange fravær fra sitt embete, uansett hva årsaken er,» skriver Kristin Clemet i Dagbladet, i et svar til barnepsykologene Raundalen og Mørch.

Neste arrangement

apr
29
tirsdag
08:00

Sosialdemokratiets fremtid – hva skjer med Arbeiderpartiet?

Cafe Christiania

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania tirsdag 29. april kl. 8.00-9.30. I panelet: Forfatter av boken Tilbake til politikken: Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti (Kagge Forlag), Aksel Braanen Sterri, stortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap) og statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H). Meld deg på her!

Kommende arrangementer

Se alle kommende arrangementer »

Tidligere arrangementer