NYTT CIVITA-NOTAT: Lærdommer fra finanskrisen

I kjølvannet av finanskrisen nedsatte Finansdepartementet et utvalg for
å drøfte finanskrisens årsaker, vurdere virkningen av de krisetiltak
som ble iverksatt, samt se på hvilke lærdommer som kan trekkes om
finanssystemets virkemåte for å unngå nye kriser i framtiden. Dette notatet vil se nærmere på finanskriseutvalgets kriseforståelse,
den lærdom som er blitt trukket  samt de løsninger som foreslås. Notatet
vil også se nærmere på hvorfor krisen ble så mild i Norge.

Neste arrangement

okt
14
tirsdag
08:00

Innovation: What can Norway learn from the Israeli entrepreneurial model?

Cafe Christiania

Civita invites you to a breakfast meeting Tuesday October 14th 8.00-9.30 am. The panelists: Saul Singer, American-israeli journalist and co-author of START-UP NATION: The Story of Israel’s Economic Miracle and former editorial page editor at The Jerusalem Post, Daniel Ras-Vidal, CEO, Federation for Norwegian Innovation companies in Norway (FIN) and Anita Krohn Traaseth, CEO, Innovation Norway. Register here!

Kommende arrangementer

Se alle kommende arrangementer »

Tidligere arrangementer