NYTT CIVITA-NOTAT: Staten og finanskrisen

Politikere sier at vi må ha strengere reguleringer for å unngå en gjentagelse av denne krisen. Men hvis det er så enkelt å regulere seg bort fra problemene, hvordan har det seg da at de hundrevis av sider med nye reguleringer som vi har sett det siste tiåret, ikke var i stand til å forhindre denne krisen? Dette avslører en ubehagelig sannhet: Statsinngrep for å løse tidligere kriser har faktisk bidratt til å berede grunnen for den neste krisen. I dette notatet presenterer idéhistoriker og forfatter Johan Norberg historien om utilsiktede og uforutsette virkninger av statlige inngrep i markedet.

Neste arrangement

mai
22
fredag
17:00

Civita-akademiet høsten 2015

Søknadsfrist: Fredag 22. mai

Er frihet egentlig viktigere enn likhet? Hva bør kunne kjøpes og selges i et marked? Og hva ville John Stuart Mill ment om datalagringsdirektivet? Høsten 2015 arrangeres Civita-akademiet i politisk filosofi for 12. gang. Les mer om hvordan du kan søke her!

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer